หน้าแรก
การจัดการความรู้
หน้าต่างความรู้ประตูปัญญา
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
แนวทางการบริหารจัดการความรู้
แผนงานการจัดการความรู้
KM Forum
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวกิจกรรม
  การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" (21/10/2557)

คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และเจ้าหน้าที่
  ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (7 - 8 ตุลาคม 2557 ) (14/10/2557)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2557
  ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. - 1 ต.ค. 57) (10/10/2557)

วันที่ 31 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (24 - 25 ก.ย. 57) (06/10/2557)

ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
การจัดการความรู้
กศน.กับการทำงานร่วมกับเครือข่าย (09/12/2552)

กศน.กับการทำงานร่วมกับเครือข่าย
  การจัดการความรู้ คืออะไร ? (02/10/2551)

การจัดการความรู้ คืออะไร ?
  องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (02/10/2551)

องค์ประกอบของการจัดการความรู้
  จุดอ่อนของการจัดการความรู้ที่พบโดยทั่วไป (02/10/2551)

จุดอ่อนของการจัดการความรู้ที่พบโดยทั่วไป
สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111